Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Natuur, landschap en het buitengebied

Voor D66 is de kwaliteitsontwikkeling van de landbouw van groot belang vanwege haar bijdrage aan onze welvaart en economie. Door agrarisch natuurbeheer kunnen we blijven genieten van de IJssel en de natuur in de uiterwaarden, de landgoederen en de hieraan grenzende bosgebieden. Hierbij is voor D66 een betere afstemming tussen de uiterwaarden en de dorpen van belang.

Balans tussen landbouw, dorpen en uiterwaarden