Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en leefkwaliteit

Leegstand tegen gaan, buitengebied behouden en kwaliteit van leven in de kernen

Onderwijs en jeugd

Het is onze jeugd die de samenleving in de toekomst maakt. De gemeente Olst-Wijhe heeft in onze visie in de ontwikkeling van haar jeugd een belangrijke taak en verantwoordelijkheid.

Klimaat, duurzaamheid en energie

Wij zien de opkomst van duurzame energie als een kans voor onze inwoners en ondernemers. Daarom wil D66 sneller en intensiever aan de slag met duurzame energie.

Natuur, landschap en het buitengebied

Voor D66 is de kwaliteitsontwikkeling van de landbouw van groot belang vanwege haar bijdrage aan onze welvaart en economie.

Zorg en welzijn

Wij hebben vertrouwen op de bijdrage en inzet van inwoners in onze dorpen en kernen, waar men de buren kent en zo nodig elkaar helpt.

Economie en ondernemerschap

Het onderhouden van een goede relatie van de gemeente met het bedrijfsleven en de ondernemers onderling is een voorwaarde voor een goed ondernemersklimaat.

Cultuur, sport en recreatie

Verenigingen en vrijwilligersorganisaties zijn belangrijk in het leven van veel van de inwoners van Olst-Wijhe. De grote diversiteit aan activiteiten en initiatieven willen we koesteren.

Ruimtelijk beleid en bereikbaarheid

Om de dorpen bereikbaar te houden moet er innovatief gedacht worden en regels versoepeld.

Bestuur en burger

Er moeten voor inwoners geen drempels zijn in contacten met bestuurders en ambtenaren. De attitude ‘we doen het samen’ moet gemeengoed worden.