Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer Industrieweg veiliger.

Als gevolg van planologische beslissingen in het verleden heeft Olst-Wijhe op dit moment te kampen met een aantal verkeersproblemen. Van het verkeer van en naar de Industrieweg in Olst heeft het dorp veel overlast en er ontstaan onveilige situaties met bijvoorbeeld kinderen die op de fiets naar school gaan. Het gemeentebestuur moet met de daar gevestigde bedrijven in overleg gaan over de mogelijkheden de overlast en onveiligheid te beperken. Wij denken daarbij aan het niet-rijden in de tijden dat de scholen aan- en uitgaan.
In het buitengebied zorgt het steeds zwaarder wordende landbouwverkeer in toenemende mate voor onveiligheid en overlast aan overige weggebruikers. Wij willen dat onderzocht wordt hoe dit kan worden tegengegaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018