Steun ons en help Nederland vooruit

Flexibel bestemmen of tijdelijk anders bestemmen.

Om in te kunnen spelen op problemen als leegstand, ruimte voor startende ondernemers of tekorten aan starterswoningen, moeten de bestemmingsplanregels versoepeld worden. Flexibel bestemmen en (tijdelijk) anders bestemmen maken het mogelijk beter op deze punten in te spelen. Ook moet de mogelijkheid tot herverkaveling van vastgoed en bebouwde grond onderzocht worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018